Kanikegårdens Glas

Ditt personliga glasmästeri i Mjölby!
Sekurit Partner

Vänd dig till oss när du behöver professionell hjälp gällande glasmästeri, det kan vara allt från bilglas till fönster. 

Vi vänder oss både till er som företag och dig som privatperson. Du kan även få hjälp av oss vid försäkringsärenden då vi samarbetar med alla försäkringsbolag.