Barn i sidoruta

Rättigheter

Författarens rättigheter / upphovsrätt: Varumärkena och logotyperna som visas på denna webbplats är registrerade varumärken av SAINT-GOBAIN AUTOVER eller koncernen. Deras omnämnande ger inte på något sätt en licens eller en rättighet för vissa använder de ovannämnda varumärkena, som inte kan användas utan samtycke preliminärt och skrivet av ägaren av varumärket med risk för imitation.

All nuvarande information om denna webbplats kan laddas ner, reproduceras, skrivas ut med förbehåll för: ingen användning av sådan information som i personliga syften och på inget sätt i kommersiella syften; ändra inte sådan information; reproducera eventuella kopior omnämnandet av upphovsrätten ("copyright") till SAINT-GOBAIN AUTOVER. Allt annat användning som inte uttryckligen är godkänt för användning är strängt förbjudet utan preliminär och skriftlig licens från SAINT-GOBAIN AUTOVER. Ansvar: All tillgänglig information via denna webbplats tillhandahålls som den är. SAINT-GOBAIN AUTOVER ger ingen garanti, uttrycklig eller implicit, och tar inget ansvar i förhållande till användningen av denna information. SAINT-GOBAIN AUTOVER ansvarar inte för exaktheten, felen eller utelämnandet av innehållet på denna webbplats. Användaren är den enda ansvariga parten för användningen av sådan information. SAINT-GOBAIN AUTOVER förbehåller sig rätten att när som helst modifiera nuvarande, särskilt genom att uppdatera denna webbplats. SAINT-GOBAIN AUTOVER kan inte hållas ansvarig för skador som är direkta och indirekta, till följd av innehållsinformation om denna webbplats.

Användaren förbinder sig att inte överföra någon information på denna webbplats. Att göra sådant kan leda till ett civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar och engagerar sig som sådant att inte avslöja någon olaglig information som strider mot informationen i allmän lag eller förtal.

Webbplatserna utanför koncernen SAINT-GOBAIN AUTOVER som har en hypertextlänk till den här webbplatsen är inte under kontroll av SAINT-GOBAIN AUTOVER som följaktligen avvisar något ansvar för deras innehåll. Användaren är endast ansvarig för deras användning. Viktigt: Meddelandena som du skickar oss via Internet kan fångas upp i nätverket. Tills de når oss kan deras sekretess inte garanteras.